Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Amennyiben

  • azonnali hatályú felmondással jogellenesen mondtak fel Önnek,
  • nem fizették ki a végkielégítését,
  • jogellenesen mentették fel közalkalmazotti jogviszonyából,
  • munkabalesetéből eredően kár érte
  • leltárhiányért alaptalanul felelősségre vonták, akkor Ön jogosult kártérítésre.
  • munkavállalója kárt okozott Önnek,
  • munkavállalója a munkaviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegte és ezzel kárt okozott Önnek,
  • a leltárhiányért a munkavállalója felelős,
  • felmondott előző munkahelyén, de az új állást nem kapta meg, pedig itt is kötött munkaszerzősét,

akkor Ön jogosult kártérítésre.

A munkajog területén hatalmas változást hozott a 2012. július 1-jén hatályba lépő új Munkatörvénykönyve, a 2012. évi I. törvény.

Az új törvény újraszabályozza – többek között – a szerződések alakiságával (az e-mail vagy az sms is írásbeli jognyilatkozatnak minősül), a felmondási védelmekkel (pl. a munkavállaló keresőképtelensége – betegsége, táppénzes állománya – már nem minősül felmondási védelemnek) és a végkielégítésekkel kapcsolatos szabályokat.

Az új Munkaörvénykönyv nem teszi kötelezővé a régebbi munkaszerződések módosítását, ennek következében több esetben előfordulhat, hogy a korábbi rendelkezések alapján megkötött szerződésektől ellenére az új szabályok alkalmazandók. A vitás helyzetek elkerülése érdekében javasolom a munkaszerződések átdolgozását az új törvény alapján.

A munkajogi viták során mind a munkavállalók, mind a munkáltatók képviseletét ellátom. Munkám során különösen fontosnak tartom a munkajogi viták békés, gyors rendezését.

Jogi tanácsadást nyújtok társaságok és munkavállalóik számára munkajogi kérdésekben, ideértve a munkaviszony keletkezésével, megszűnésével, vezetői és általános munkaszerződésekkel kapcsolatos kérdésekben, továbbá vállalom az ehhez tartozó okiratok elkészítését és véleményezését.

  • munkaszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése.
  • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok szerkesztése.
  • munkaszerződések véleményezése.
  • munkajogi tanácsadás munkavállalók és munkáltatók részére.
  • munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése.
  • munkajogi viták esetén képviselet munkaügyi perekben.
  • munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések elkészítése, véleményezése.

Weboldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek.